Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi

 

 

 

MÜŞTERİNİN  ADI :                                                           MÜŞTERİNİN T.C./PASAPORT :

EVİN ADI :                                                                        KİRALAMA TARİHLERİ:                                                            

FATURA ADRESİ:   

EVDE KALACAK MİSAFİRLERİN LİSTESİ

Yetişkin :                                                       Çocuk :                                               Bebek :

 

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

İşbu satış sözleşmesi; Karakeçililer mah. Keçiler sok. no: 63/a adresinde yerleşik "Levissi Travel" ile diğer tarafta kimlik bilgileri ilgili web sayfasından online doldurularak bilgilerin doğruluğu beyan ve taahhüt edilmiş olan Müşteri arasında akdolunmuştur.

2.KONU

 

 1. İşbu  sözleşmenin  konusu,  Acente'nin  Müşteri'ye  www.kayivillas.com  adlı  kendisine  ait  internet  sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, Müşteri'nin belirtilen nitelikleri ve fiyatını okuyup işaretleyerek onayladığı hizmetin ifa ve ödeme şekli ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
 2. Sözleşme konusu hizmet, Müşteri'nin nitelikleri ve satış fiyatını okuyup işaretleyerek onayladığı taşınmazda tatil yapmasına olanak sağlayan konaklama hizmetidir. İşbu hizmetin kapsamı, nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. (Konaklama hizmetine konu edilen taşınmaz, bundan sonra kısaca ''Ev'' olarak anılacaktır.)

3.UYGULAMA

 

 1. Müşteri, sitede işaretlenerek belirtilen tarihler arasında ve işaretlenerek belirtilen Ev'de konaklama yapacaktır.
 2. Acente, Müşterinin Ev'deki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Buna keza Acente, sıfatı itibariyle de kendisine sorumluluk yüklenebilecek bir durumda olmayıp Ev Sahibi ile arasındaki anlaşma gereğince de Ev içerisinde meydana gelebilecek tüm teknik arıza ve/veya kazalardan dolayı üzerine sorumluluk üstlenilebilmesi mümkün değildir. Ev'de mevcut bulunan ve Mal Sahibi (Ev Sahibi) tarafından yaptırılmış olan olası deprem, yangın, su baskını, doğal afet vs. her türlü sigorta Müşteri'yi kapsamamaktadır. Evde konaklayan Müşteri'nin hayat, sağlık ve hırsızlık sigortaları gibi kişisel sigortalarını yaptırmaları tavsiye edilir.
 3. Müşteri'nin Ev'e giriş saati giriş günü :'dan sonra, Ev'den çıkış saati ise çıkış günü saat :'e kadardır. Bu saat dilimleri, Müşteri'nin, Ev Sahibi'nin onayını alması ile Ev'in müsaitlik durumuna bağlı olarak değiştirebilir. Detaylı bilgi ilgili linkte yer almakta olup ihtilaf halinde linkte yer alan saatler geçerlidir.
 4. Ev'e girişte ilgili kişiye veya Ev Sahibi'ne ,- TL depozito ödemesi yapılır. Bu ödeme herhangi bir hasar olmadığı sürece çıkışta aynen Müşteri'ye iade edilir. Hasar yukarıda belirtilen ücreti geçerse, bu ücreti Ev Sahibi'nin veya Acente'nin müşteriden talep etme hakkı saklıdır.
 5. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 6. Ev'de, Müşteri tarafından konaklayacağı belirtilen kişiler haricinde ekstra kişilerin konaklaması yasaktır. Ev'in nitelik tanımında belirtilen maksimum kişi sayısından fazla kişinin konakladığı tespit edilirse, Ev Sahibi'nin bu kişileri evden çıkarma hakkı bulunmaktadır.
 7. Müşteri, konaklama tarihinin başlamasından önce rezervasyonunu Acente'nin onayı doğrultusunda üçüncü kişiye devredebilir. Devir alan Yeni Müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden Eski Müşteri ile birlikte müteselsilen sorumludur.

4.İPTAL HALLERİ VE SÜRELER

 

Müşteri'nin yukarıdaki cayma hakkının yanı sıra önceden öngöremeyeceği ve istenmeyen haller nedeniyle yapmış olduğu rezervasyonunu iptal etmesi durumunda Ev'e giriş tarihinden en az 30 gün önce, Acente'ye durumu bildirmesi gerekir. Bu durumda Acente'ye ödenmiş olan rezervasyon ücreti olan 3.000,- TRY geri iade edilmeyecektir.

 1. Müşteri, konaklama başlangıç tarihine 15 ile 29 gün arası bir süre arasında ise, iptal bildirimi yaparsa Ev'in geri kalan toplam konaklama ücretinin %50'sini yani 1.000,- TRY ödemekle yükümlüdür.
 2. Müşteri, konaklama başlangıç tarihine 1 ile 14 gün arası bir süre arasında ise, iptal bildirimi yaparsa veya hiç bildirim yapmadan tatilini iptal ederse Ev'in geri kalan toplam konaklama ücretinin %100'ünü yani 2.000,- TRY ödemekle yükümlüdür.

5.DİĞER HÜKÜM VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 1. Acente, Ev'in, kendisine ait olan www.kayivillas.com adlı internet sitesinde belirtilen niteliklere tamamen haiz olduğunu ve Ev'e ait görsellerin güncel, işlem görmemiş ve gerçeği yansıtır şekilde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Acente, Ev Sahibi ile Müşteri arasındaki aracı firmadır. Evle ilgili bir sorun olduğu taktirde, Ev Sahibi bu sorunu gidermekle yükümlüdür. Sorunun çözülemediği durumlarda Acente sorunu gidermeye yardımcı olur.
 3. Acente, gerekli gördüğü durumlarda Müşteri'yi de bilgilendirmek kaydı ile ilan ettiği Ev ile ilgili rezervasyon durumunda kısmen veya tamamen değişiklik yapıp iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri'nin tazminat hakkı doğmaz.
 4. Müşteri, konaklama yapacağı Ev'in tüm eşyalarını ve mobilyalarını kullanmaya yetkili olsa da tüm eşya, mobilya ve ekipmanları temiz kullanacağını, herhangi bir eşyaya zarar vermesi halinde Acente'yi derhal haberdar edeceğini, hasar ve kaybın bedelinden sorumlu olduğunu beyan ve kabul etmektedir.
 5. Müşteri, Ev çevresindeki komşulara karşı anlayışlı olup çevreyi rahatsız edecek her türlü davranış ve gürültüden sakınacağını, ayrıca kanunen yasak olan herhangi silah, uyuşturucu vb gibi maddeleri Ev içerisine sokmayacağını ve Ev'i illegal hiçbir faaliyet için kullanılmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
 6. Müşteri'nin şikayetçi olduğu husus var ise bunu hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acente'ye bildirmesi iyi niyetli Müşteri'nin özen borcudur. Müşteri şikayetçi olduğu halde hizmeti Acente yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
 7. Konaklama yapılacak olan Ev'de temiz ve yedek çarşaf ve yastık mevcut olup Müşteri'nin Ev'e girişinden önce temizlik ve ilaçlama yapılmaktadır. Müşteri'nin Ev'e giriş yaptığı tarihten sonra temizlik ve ilaçlama yapılmasını istemesi halinde ekstra temizlik ve ilaçlama ücreti alınacaktır.
 8. Aksi belirtilmediği takdirde Ev'e evcil hayvan kabul edilmemektedir.
 9. Aksi belirtilmediği takdirde Ev'de jeneratör/güç kaynağı bulunmamaktadır. Ayrıca, altyapı yetersizliğinden kaynaklı olarak bölgesel elektrik ve su kesintisinden kaynaklı Müşteri mağduriyetlerinden dolayı sorumluluk Acente'ye ait olmayıp bu durumda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

 

6.BİLGİ VE BİLDİRİMLER

 

 1. Ev'de konaklama yapmak amacıyla www.kayivillas.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda rezervasyon gerçekleştiren Müşteri'nin online işlem basamaklarında belirtmiş olduğu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen iş ve işlemlerde, Müşteri; vermiş olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri'nin vermiş olduğu eksik ya da yanlış bilgilerden kaynaklanan sorunlardan Acente sorumlu değildir.
 2. Eksik ya da yanlış kimlik bildirimi yüzünden veya kimlik bilgisi sözleşmede yer almadan konaklama yapanlar ile ilgili oluşabilecek para cezasını Müşteri ödemekle yükümlüdür. Müşteri, bu sözleşmeyi imzaladığında bu şartları kabul ve taahhüt eder.
 3. Acente tarafından faturalandırılacak miktar, Müşteri'nin Acente'nin hesabına yatıracağı ilgili linkte belirtilen kadar miktar olup Müşteri geri kalan ödemeyi Ev'e girişte Ev Sahibi'nin belirteceği banka hesabına yatırmakla mesuldür.
 4. Taraflarca işbu sözleşme online şekilde imzalanmış sayılmakta ise de tarafların sözleşmeyi tekrar okumak için bastırmalarına karar verilmiştir.
 5. İhtilaf olduğu takdirde anlaşmazlığın çözülmesi için Fethiye Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

 

 

WhatsApp Destek!
Lütfen İletişime Geçmek İstediğiniz Müşteri Temsilcisini Seçiniz
REZERVASYON OLUŞTUR
Tarihler Müsait
Giriş Saati : Çıkış Saati :
Konaklama Tutarı :
Elektirik Ücreti :
Temizlik Ücreti :
Toplam Tutar :
Ön Ödeme :
Girişte Kalan :
UYGUNLUK TAKVİMİ
Müsait
Dolu
Ödeme Bekliyor
Giriş-Çıkış
Özellik Villa Flower Gedik Villa Patara Makbara Villa Aşıyan Patara
Genel Özellikler
Mutfak Bilgileri
Salon Bilgileri
Havuz Bahçe Bilgileri
Şömine
Özel Bahçeli
Full Eşyalı ve Mobilyalı
Isıtmalı Havuz
İnternet Bağlantısı
Jakuzi
Balkon/Deck/Teras
İç Mekan Havuz
Otopark / Park Yeri
Yatak Sayıları
Manzara
Deniz
Dağ
Şehir
Doğa
Bluetooth Ses Sistemi
Engelli Dostu
Sıradışı Mimari
Sauna
Buhar Banyosu
Bebek Yatağı
Özel Havuz